Z wielkanocnymi życzeniami!
3 kwietnia 2021
Kwiatowe kreacje
16 kwietnia 2021

„Game On – pokaż swoją kreatywność”

Drodzy Floryści! Przed Wami kolejne wspaniałe wyzwanie! Ogłaszamy konkurs pt. „Game On – pokaż swoją kreatywność” organizowany z inicjatywy Just Chrys i Fusion Flowers magazine

Szczegóły:
1. Chryzantema musi być dominującą rośliną w kompozycji.
Inne żywe kwiaty i liście oraz elementy suszone mogą również znaleźć się w aranżacji, jednak żaden sztuczny materiał roślinny nie jest dozwolony.
2. Projekt powinien być stworzony tak, aby pokazać TWOJĄ kreatywność i oryginalność.
3. Może to być aranżacja, bukiet, wystrój wnętrza lub dekoracja do wyeksponowania na zewnątrz itp.
4. Zgłoszenia można nadsyłać od 12 kwietnia 2021 r. do 9 maja 2021 r., do północy czasu brytyjskiego.
5. Zgłoszenia należy przesyłać w wiadomości prywatnej na główną stronę Fusion Flowers magazine na Facebooku. Powinny one zawierać: imię i nazwisko, lokalizację, nazwisko fotografa (pozwolenie na publikację w przypadku wygranej) ) i mogą zawierać (w stosownych przypadkach) nazwę firmy, adres strony internetowej, link do strony na Facebooku itp. Można przesłać maksymalnie 5 zdjęć projektu wykonanego pod różnymi kątami, ale musi zawierać jedno wyraźne, pełne ujęcie całego projektu.
6. Projekt musi być pracą własną lub – w przypadku pracy zbiorowej – uwzględniać taką informację.
7. Do konkursu można wystawić dowolną ilość prac.
8. Prosimy o wstawienie zdjęcia pracy na swój profil, a następnie wysłanie nam linku do niej, ponieważ zdjęcia wysyłane w prywatnych wiadomościach często tracą swą rozdzielczość.
9. W przypadku wygranej należy dostarczyć zdjęcie wysokiej rozdzielczości, nadające się do publikacji.
10. Just Chrys może wykorzystać zdjęcia do celów marketingowych, ale z uwzględnieniem nazwiska autora pracy i autora fotografii.
11. Jurorzy będą oceniali prace pod względem oryginalności, sposobu wykonania oraz zastosowanej techniki. Praca powinna nadawać się do publikacji w międzynarodowej prasie dotyczącej wzornictwa, ponieważ będziemy dzielić się zwycięskimi projektami z innymi wydawcami.
12. Decyzje podjęte przez jurorów są ostateczne.
13. Wyniki zostaną opublikowane na głównej stronie magazynu Fusion Flowers na Facebooku.
14. Konkurs jest niezależną inicjatywą i nie ma ma nic wspólnego z Facebookiem.
Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów!
Zdjęcie dzięki uprzejmości Just Chrys