Walentynkowa miłość w każdej możliwej formie
25 stycznia 2021
Zielone wnętrza dzięki letnim kwiatom
9 lutego 2021

Wpływ Covid-19 na konsumpcję kwiatów i roślin

Na początku drugiej fali Covid-19 na przełomie października i listopada 2020 r. Agencja badawcza Motivaction działająca w imieniu Rady Kwiatowej Holandii zwróciła się do konsumentów w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii z pytaniem o wpływ Covid-19 na ich konsumpcję kwiatów i roślin.

Wyniki
W czasie tego badania Niemcy nie były zablokowane i wszystkie kanały sprzedaży były otwarte. Wielka Brytania była jednak po raz drugi w lockdownie, w Holandii rząd zdecydował się na częściową blokadę w celu ograniczenia infekcji, a Francja wprowadziła również drugą pełną blokadę, w której wszystkie  sklepy nie pierwszej potrzeby zostały zamknięte. Oto najważniejsze wyniki badań z końca 2020 roku.

Kwiaty i rośliny są ważne podczas pracy w domu

Wat doet Covid-19 met consumenten van bloemen en planten?             

60% konsumentów stwierdziło, że kwiaty uprzyjemniają im życie i pracę w domu, zwłaszcza teraz, gdy  częściej nie wychodzą z domu. W przypadku roślin wartość ta wynosi 50%. Wśród millenialsów 57% twierdzi, że rośliny doniczkowe uprzyjemniają środowisko WFH. Jeśli spojrzymy na naszą podstawową grupę docelową “Estetycznych odkrywców” (miłośnicy kreatywnej kultury). Liczby te sięgają aż 75% w przypadku kwiatów i 76% w przypadku roślin doniczkowych. Liczby te są średnio o 10% wyższe niż te, które konsumenci zgłaszali przed pandemią. Co godne uwagi, francuscy konsumenci są bardziej skłonni dostrzec, że kwiaty poprawiają atmosferę w domu (65%) i twierdzą, że lepiej dbają o rośliny doniczkowe i zewnętrzne w czasie kryzysu. Brytyjscy konsumenci coraz częściej dostrzegają, że kwiaty poprawiają atmosferę w domu (63%).

Dostawa kwiatów i roślin do domu

1 na 5 konsumentów zgłosiło, że po raz pierwszy kupił kwiaty i / lub rośliny przez Internet. Od początku kryzysu 27% konsumentów otrzymało kwiaty i rośliny do swoich domów. Mniej więcej połowa respondentów jest bardzo zadowolona, ​​że ​​kwiaciarnie i centra ogrodnicze oferują dostawę do domu; we Francji odsetek ten sięga 59%. 25% ankietowanych stwierdziło, że kupuje kwiaty częściej, ponieważ częściej jest w domu. 47% francuskich konsumentów i podobna liczba brytyjskich konsumentów przyznało, że w czasie kryzysu lubią kupować rośliny ogrodowe, aby rozjaśnić swoją przestrzeń zewnętrzną. Tutaj również widzimy, że milenialsi zareagowali bardziej pozytywnie niż przeciętnie, jeśli chodzi o dostawę kwiatów i roślin do domu. Częściej zamawiają online, a także kupują więcej niż przeciętnie.

Sytuacja finansowa 

W momencie przeprowadzania badania 60% respondentów stwierdziło, że ich sytuacja finansowa jeszcze się nie zmieniła, a 63% stwierdziło, że nie spodziewają się zmiany tej sytuacji w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. 20% stwierdziło, że ich sytuacja finansowa już się pogorszyła, a 19% stwierdziło, że spodziewa się, że nastąpi to w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Konsumenci francuscy najmniej optymistycznie oceniają swoją przyszłą sytuację finansową: 24% francuskich respondentów spodziewa się, że ich sytuacja finansowa pogorszy się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Z drugiej strony niemieccy konsumenci najmniej negatywnie oceniają swoją przyszłość finansową: 13% spodziewa się pogorszenia ich sytuacji finansowej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a 11% – poprawy. Przybliżenie milenialsów (urodzonych w latach 1985-2000)

Sytuacja finansowa i przewidywany wpływ na zakupy kwiatów i roślin

W kontekście przewidywanej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy około 60% ankietowanych stwierdziło, że nadal będzie kupować taką samą ilość kwiatów (zarówno dla siebie, jak i dla innych osób), a 18% stwierdziło, że kupi mniej . Przeciwstawia się temu fakt, że 10% badanych zamierza częściej kupować kwiaty. Tutaj również widzimy różnice między krajami i pokoleniami. Holendrzy i Francuzi poinformowali ponadprzeciętnie, że będą wydawać mniej, podczas gdy milenialsi wskazywali, że częściej będą kupować kwiaty. W Niemczech i Wielkiej Brytanii w czasie badania rynek wydawał się stabilny.
Jeśli chodzi o rośliny (zarówno rośliny doniczkowe, jak i zewnętrzne), widzimy te same trendy, co w przypadku kwiatów ciętych.

Dalsze badania
Badanie to zostanie powtórzone w połowie lutego, aby sprawdzić, w jakim stopniu bardziej restrykcyjne środki wprowadzone na początku tego roku mają dalszy wpływ na zachowania konsumentów. Spodziewamy się, że będziemy mogli podzielić się tymi ustaleniami pod koniec marca.

Więcej informacji
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych badaniach i ustaleniach, skontaktuj się z Monique Kemperman pisząc na adres: m.kemperman@bloemenbureauholland.nl